Cam Balkon ( 8 ve 10 mm Tek Camlı)

Kendi metninizi eklemek için buraya tıklayınızCam Balkon ( 8 mm 10mm tek camlı)
Teknik Şartname Örneği*

1) Sistem
2) Alüminyum Profiller
3) Aksam ve Uygulama
4) Cam
5) Garanti

1. Sistem

a) Sistem Tanımı

Balkon, Kış Bahçesi, Kat bahçeleri, 4 Mevsim Güneş Odası, Veranda, Teras vb. mekânların çevrelerini kapatan, istenildiğinde tamamen açılabilir, istenildiğinde tamamen kapanabilir cam panellerle oluşturulmuş bir ürün grubudur.
Söz konusu paneller, iki yatay (alt-üst) profil içerisinde hareket ederler. Üzerlerinde yürüyüş takımları bulunmaktadır. Sistem üzerinde menteşeli ve kayar kanat olmak üzere iki ayrı kanat biçimi bulunur.
İlk açılan menteşeli kanattır, diğer kayar kanatlar bu boşluğa doğru lineer hareket ettirilir, kanat dibe dayandıktan sonra açısal hareketle açılır. Diğer kayar kanatlar da aynı yöntemi izleyerek açılırlar.
Kapanma ise en son açılmış olan kanadı açısal hareketle rayına oturtmak ve kendi bulunduğu yere hareket ettirmekle başlar. Diğer kayar kanatlar da aynı yöntemle kalıcı yerlerine alınır. En son menteşeli kanat kapatılarak sistem tüm elemanları kapalı duruma getirilmiş olur.

2. Alüminyum Profiller:

• Sistem de kullanılan profiller ALMgSi alaşımlı olmalıdır.
• Tüm alüminum profiller, birincil alüminyum hammadde ile üretilmiş olmalı, hurda katkılı vb. hammadde kullanılmamalıdır. İçinde Fe oranı binde on yediden fazla olmamalıdır.
• Alüminyum sertleşme değeri olan termik değeri, 7-13 arasında olmalıdır.
• Profiller; eloksal kaplama olması halinde ana yüzey kaplama kalınlığı en az 10 micron, elektrostatik toz boya olması halinde en az 60 micron kalınlığında olmalıdır.
• Yüzeyin boya ile istenilen renge getirilmesi ise termik değere getirilerek kromatlanmış yüzey üzerinde istenilen renkte termal elektrostatik toz boya tatbiki ile oluşturulmalıdır.

a) Kasa Profili

• Alt kasa profili kendinden, su tahliye kanalına sahip olmalıdır. Bu kanalda yer alan su, kasa profilinin içerisindeki eyimden tahliye edilmelidir.
• Kasa profil taban genişliği en az 49 mm olmalı, taban profil kalınlığı en az 3,3 mm olmalıdır.
• Üst kasa profili ayar profilli olmalıdır.
• Kasa profil yüksekliği en az 60 mm olmalıdır.
• Kasa profilinin zemin ve tavan birleşim yerleri izolasyonunun silikon/mastik vasıtası ile doğru yapılmasını ve bu malzemelerin sıyrılarak çıkmasını önlemek amacı ile profillerin iç ve dış yanakları “negatif hazne” formunda olmalıdır.

• Kasa profili, her açıda düzgün ve sağlıklı birleşimi garanti eden, açılı birleşim lamellerinin kullanımı için, profil tabanında hazneye sahip olmalıdır.
• Alt Kasa profilin üst yanaklarının dışa ve içe bakan bölümü yağmur suyunun dışarı yönlenmesini teminen kolay transfer sağlayacak şekilde, uygun açı ve radiusta tasarlanmış olmalıdır.
• Kasa profilinin kilit/çıkış kolu vb. aksamın vidalandığı alüminyum kalınlığı en az 1,5mm olmalıdır.
• Kasa profili üzerinde, su birikmesi-donma-tozlanma-çamurlanma etkilerini yok etmek ve kolay temizlenebilmeyi sağlamak amaçları ile kıl fırça yatağı bulunmamalıdır.

b) Kanat Profili

• Kanat profili yatağı 8mm ve 10mm temperli cam ve lamine cam yerleşimlerine izin verecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
• Kanat profili genişliği 27 mm, yüksekliği 45 mm olmalıdır.
• Kanat Profili iki parçalı olmalıdır camların dört köşesindede 11mm çapında delik açılarak plastik yüzük takılır ve cıvata somunla iki parça kanat profiline sabitlenir silikon gibi yapıştırıcı kullanılmaz

c) Yan Kapama Profili
• Duvar bitimlerinde kullanılan yan kapama profili conta ve fırçaların kullanıldığı en az 1adet yatağa sahip olmalıdır.
• Yan kapama profili, kasa profili ve duvar ile stabil bir birleşimi sağlamak için en az 1 adet kapalı hücreye sahip olmalıdır.

3. Aksam ve Uygulama

• Sistemin taşıyıcı teker takımlarında kullanılan rulmanlar, 8mm kalınlık ve 37mm, dış çap ölçülerinde, 20 adet bilye malzeme kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
• Taşıyıcı teker takımlarında konforlu dönüşü sağlamak üzere birincil hammaddeli mühendislik plastik kaplamalı olmalıdır.
• Sistemde kullanılan kilitlerde, opsiyonel olarak anahtarlı hırsız ve çocuk emniyeti bulunmalıdır.
• Menteşeli döner kanatlarda paslanmaz çelik halatlı gizli kilit sistemi olmalıdır.

• Sistem, yay ve 90° açılı uygulamalar için uygun tasarlanmış olmalıdır. Bu tür uygulamalar için özel tasarlanmış orijinal profil ve aksamları ile yapılmalıdır.
• Sistemin çıkış kolu, çıkışta tekerin üzerinde dönerek, konforlu bir şekilde çıkabildiği, perde, jaluzi vb. elemanların takılmasına engel olmayacak biçimde katlanabilir özellikte tasarlanmış olmalıdır.
• Kasa profillerinin birbirleri ile düz ve açılı birleşimlerinde düzgün ve sağlıklı birleşimi temin amacı ile profil tabanında, her birleşim açısına uygun birleşim sabitleme yapılmalıdır.

• Kanat profilleri uç kapakları tüm açılarda etkin birleşim sağlamalı , fırçalar kapak uçlarından taşmayacak şekilde kapak uçlarına kadar gelmelidir. Camlar yan yana geldiğinde ara boşluk 6mm den fazla olmamalı ve bu boşluk h fitil et kalınlığı ile kapanmalıdır.

4. Cam
Toplam 8 mm veya 10mm kalınlığında temperli veya lamine cam kullanılmalıdır.
Sistemde kullanılan camlar, Şişecam yetkili üreticilerinden ya da muadili firmalardan imal edilmiş olmalıdır.
5) Garanti
Sistem her türlü üretim, malzeme ve montaj hatalarına karışı montaj tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile garanti altına alınmış olmalıdır.

* Bu açıklamalar, söz konusu ürünü projesinde kullanmak isteyenler için yazılmış bir taslaktır. Hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi için www.acarlarcambalkon.com üzerinden Acarlar kayar ve katlanır cam sistemleri ile doğrudan iletişime geçiniz.

Isıcamlı Cam Balkon

1) Sistem
2) Alüminyum Profiller
3) Aksam ve Uygulama
4) Cam
5) Garanti

1. Sistem

a) Sistem Tanımı
Balkon, Kış Bahçesi, Kat bahçeleri, 4 Mevsim Güneş Odası, Veranda, Teras vb. mekânların çevrelerini kapatan, istenildiğinde tamamen açılabilir, istenildiğinde tamamen kapanabilir, ısı yalıtımlı cam panellerle oluşturulmuş bir ürün grubudur.
Söz konusu paneller, iki yatay (alt-üst) profil içerisinde hareket ederler. Üzerlerinde yürüyüş takımları bulunmaktadır. Sistem üzerinde menteşeli ve kayar kanat olmak üzere iki ayrı kanat biçimi bulunur.
İlk açılan menteşeli kanattır, diğer kayar kanatlar bu boşluğa doğru lineer hareket ettirilir, kanat dibe dayandıktan sonra açısal hareketle açılır. Diğer kayar kanatlar da aynı yöntemi izleyerek açılırlar.
Kapanma ise en son açılmış olan kanadı açısal hareketle rayına oturtmak ve kendi bulunduğu yere hareket ettirmekle başlar. Diğer kayar kanatlar da aynı yöntemle kalıcı yerlerine alınır. En son menteşeli kanat kapatılarak sistem tüm elemanları kapalı duruma getirilmiş olur.

2. Alüminyum Profiller:

• Sistem de kullanılan profiller ALMgSi alaşımlı olmalıdır.
• Tüm alüminum profiller, birincil alüminyum hammadde ile üretilmiş olmalı, hurda katkılı vb. hammadde kullanılmamalıdır. İçinde Fe oranı binde on yediden fazla olmamalıdır.
• Alüminyum sertleşme değeri olan termik değeri, 7-13 arasında olmalıdır.
• Profiller; eloksal kaplama olması halinde ana yüzey kaplama kalınlığı en az 10 micron, elektrostatik toz boya olması halinde en az 60 micron kalınlığında olmalıdır.
• Yüzeyin boya ile istenilen renge getirilmesi ise termik değere getirilerek kromatlanmış yüzey üzerinde istenilen renkte termal elektrostatik toz boya tatbiki ile oluşturulmalıdır.

a) Kasa Profili

• Alt Kasa profili kendinden, su tahliye kanalına sahip olmalıdır. Bu kanalda yer alan su,
Kasa profilinin içerisindeki eyimden tahliye edilmelidir.
• Kasa profil taban genişliği en az 49 mm olmalı, taban profil kalınlığı en az 3,3 mm olmalıdır.
• Üst kasa profili ayar profilli olmalıdır.
• Üst Kasa profil yüksekliği en az 85 mm olmalıdır.
• Alt kasa profil yüksekliği en az 45mm olmalıdır.
• Kasa profilinin zemin ve tavan birleşim yerleri izolasyonunun silikon/mastik vasıtası ile doğru yapılmasını ve bu malzemelerin sıyrılarak çıkmasını önlemek amacı ile profillerin iç ve dış yanakları “negatif hazne” formunda olmalıdır.

• Kasa profili, her açıda düzgün ve sağlıklı birleşimi garanti eden, açılı birleşim lamellerinin kullanımı için, profil tabanında hazneye sahip olmalıdır.
• Alt Kasa profilin üst yanaklarının dışa bakan bölümü yağmur suyunun dışarı yönlenmesini teminen tırnaklı, içe bakan bölümü ise suyu kendinden gizli kanala kolay transfer sağlayacak şekilde, uygun açı ve radiusta tasarlanmış olmalıdır.
• Kasa profilinin kilit/çıkış kolu vb. aksamın vidalandığı alüminyum kalınlığı en az 1,5mm olmalıdır.

b) Kanat Profili

• Kanat profilleri toplam 25 mm cam kalınlıklarının uygulamasına izin verecek şekilde en az bir dikdörtgen kapalı hücreyi içeren halde tasarlanmış olmalıdır.
• Kanat profili genişliği 27 mm, yüksekliği 45 mm olmalıdır.

• Kanat profillerinin kilit vida sabitleme bölümleri en az 2mm kalınlığında olmalıdır.

• Kanat profilleri, dikey ara birleşim profillerinin mukavim bir şekilde vidalanması için en az 2 adet vida yatağına sahip olmalıdır.
c) Ara Dikme Profili
• Panellerin ara birleşimlerinde kullanılan ara dikme profilleri, conta yatağa sahip olmalıdır.

d) Yan Kapama Profili
• Duvar bitimlerinde kullanılan yan kapama profili conta kullanıldığı en az 1 adet yatağa sahip olmalıdır.
• Yan kapama profili, kasa profili ve duvar ile stabil bir birleşimi sağlamak için en az 1 adet kapalı hücreye sahip olmalıdır.

3. Aksam ve Uygulama

• Sistemin taşıyıcı teker takımlarında kullanılan rulmanlar, 8mm iç çap 8mm kalınlık ve 37 mm, dış çap ölçülerinde,20 adet bilye tüm malzeme kullanılarak üretilmiş olmalıdır.
• Taşıyıcı teker takımlarında konforlu dönüşü sağlamak üzere birincil hammaddeli mühendislik plastik kaplamalı olmalıdır.

• Sistem, kollu ispanyoletli kilit sistemi opsiyonuna sahip olmalıdır.

• Sistem, yay ve 90° açılı uygulamalar için uygun tasarlanmış olmalıdır. Bu tür uygulamalar, özel tasarlanmış orijinal profil ve aksamları ile yapılmalıdır.
• Sistemin çıkış kolu, çıkışta tekerin üzerinde dönerek, konforlu bir şekilde çıkabildiği, perde, jaluzi vb. elemanların takılmasına engel olmayacak biçimde katlanabilir özellikte tasarlanmış olmalıdır

• Panellerin oluşumunda yatay ve dikey profiller, her birleşim noktasında panellerin stabil ve mukavim birleşiminin sağlanmasını garanti etmek için en az sekiz adet vida ile birleştirilmiş olmalıdır.

• Kasa profillerinin birbirleri ile düz ve açılı birleşimlerinde düzgün ve sağlıklı birleşimi temin amacı ile profil tabanında, her birleşim açısına uygun birleşim lamellerle sabitleme yapılmalıdır.

4. Cam
Toplam 24 mm kalınlığında 4+16+4, 6+12+6 veya cam yatağına uygun olacak şekilde ısı yalıtımlı çift cam ile etkin ısı izolasyonu sağlamalıdır (4+16+4 )bu kalınlık şişeçamın onay verdiği kalınlıktır.
5) Garanti
Sistem her türlü üretim, malzeme ve montaj hatalarına karışı montaj tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile garanti altına alınmış olmalıdır.

* Bu açıklamalar, söz konusu ürünü projesinde kullanmak isteyenler için yazılmış bir taslaktır. Hiçbir bağlayıcılığı bulunmamaktadır. Daha detaylı bilgi için www.acarlarcambalkon.com üzerinden Acarlar kayar ve katlanır cam sistemleri ile doğrudan iletişime geçiniz.